fbpx

Hvad sker der under et tigerspring?

I forbindelse med hvert tigerspring åbner der sig en ny evne til at opfatte, eller sanse, verden på.

Og hver gang det sker, giver det også barnet mulighed for at lære et nyt sæt færdigheder, der passer til den nye verden det kan sanse.

For eksempel udvikler barnet i en alder af omkring otte uger evnen til at opfatte enkle mønstre, og en sådan ny evne afspejler sig i hele dets adfærd.

I den periode viser dit barn pludselig interesse for synlige former, mønstre og strukturer som for eksempel dåser på supermarkedets hylder eller et træs grene, der aftegner sig mod himlen om vinteren. Udviklingen kan ses i alle aspekter af barnets adfærd.

Det begynder måske at kunne kontrollere sin krop bedre, fordi det nu kan genkende den måde, arme og ben arbejder på. Det er nemlig også et slags mønster, men et mønster der opfattes inde i barnets egen krop og ikke uden for den.

Tigerspring og barnets adfærd

Men det som tydeligst indikerer at barnet er på vej ind i et Tigerspring, eller er midt i et, er den markante ændring i dets humør.

Pludseligt, som fra den ene dag til den anden, er barnet langt mere pylret og nervøst.  Det viser sig ved at barnet er mere omklamrende og kan finde på at græde tilsyneladende uden grund.

Barnet vil altså være vanskeligere og mere besværligt på grund af udtalte humørsvingninger, end du før været vant til.

Og ligeså pludseligt som det kom, ligeså pludseligt forsvinder det efter nogle dage.

Det kan være meget foruroligende, især når man oplever det første gang.

Men det giver i virkeligheden mening: du har 5 sanser. Men forestil dig at du indenfor få dage udvikler en helt ny sans som du aldrig har haft før. Oplevelsen er fascinerende og dragende. Alt det nye du kan opfatte og begynde at forstå.

Men oplevelsen er også totalt overvældende. Din hjerne bliver bombarderet med nye indtryk. Og det kan endda være en skræmmende oplevelse, som gør at du søger tilbage til det trygge, det velkendte.

På samme måde er det med Tigerspringene. Den nye opfattelsesevne der opstår, er fantastisk for barnet. Pludseligt begynder det at se omridset af helt nye abstrakte begreber, som vi behandler under hvert Tigerspring i menuen.

Men det vil som sagt også betyde en nervøs periode, med tydelige humørsvingninger.

Den ændring kalder vi en ”omklamrende periode” fordi barnet typisk vil hænge meget mere ved det trygge, især den primære omsorgsgiver

Hvor længe varer de omklamrende perioder?

De første omklamrende perioder, som barnet skal igennem som spæd, varer ikke ret længe. De kan være så korte som et par dage — selv om de ofte virker meget længere for de nybagte forældre, der er forvirrede over et lille spædbarns uforklarlige gråd.

Intervallerne mellem disse tidlige perioder er også korte — i gennemsnittet tre eller fire uger.

Men senere, når de forandringer barnet gennemgår, bliver mere komplekse, tager det længere tid for barnet at assimilere sig, og de omklamrende perioder kan da vare fra én til flere uger. Men alle spædbørn er forskellige. Nogle finder forandringerne mere belastende end andre, og visse forandringer kan virke vanskeligere end andre. Men hvert eneste spædbarn vil i nogen grad blive urolig, mens disse store forandringer sker i dets liv.

Du opdager at dit barn kan mere

Når dit lille barn pludselig optræder så omklamrende, bliver du måske bekymret eller irriteret over at det hele tiden er utilpas og umedgørligt, og du prøver at forstå hvad der er i vejen.

Måske giver du dig selv skylden.

Helt automatisk giver du den lille hidsigprop mere opmærksomhed, for du ønsker selvfølgelig at barnet opfører sig normalt igen.

Men så opdager du i stedet at dit barn kan meget mere end du er vant til, og at det prøver at gøre ting som du aldrig har set det gøre før. Med andre ord: Du opdager at dit barn har foretaget et spring fremad i sin udvikling.

Hvert Tigerspring åbner døren til en ny verden

Hver eneste store forandring er unik. Den nyerhvervede evne giver barnet en ny sansemulighed, som sætter det i stand til at lære nye færdigheder, der tilhører den nye verden som er under udvikling.

Det er færdigheder, som barnet ikke har kunnet begribe i en tidligere fase fordi det simpelthen ikke har haft mental kapacitet til det.

I hvert af Tigerspringene er der tale om mentale, eller forståelsesmæssige forandringer, og du vil sikkert lægge mærke til at der er tale om temmelig abstrakte forståelser i barnets verden. Det er altså ikke fysiske forandringer.

Men hvert Tigerspring åbner døren til en helt ny “verden”, som er funderet på den foregående. I denne nye verden kan dit barn gøre en masse nye opdagelser. Visse færdigheder, som barnet opdager, vil være fuldstændig nye, mens andre vil være en forbedring af tidligere indlærte færdigheder.

Ikke to spædbørn er fuldstændig ens. Hvert barn har sine egne præferencer, sit eget temperament og sine egne fysiske karakteristika, og de vil få barnet til at vælge ting i denne nye verden, som det personligt finder interessante.

Hvor det ene barn hurtigt lærer alt, vil et andet blive optaget af én speciel færdighed. Det er disse forskelle der gør det enkelte barn unikt.

Hvis man iagttager børnene og glæder sig over dem. vil man se sit eget barns unikke personlighed udvikle sig mens tiden går og barnet vokser.

Tigerspring kan påvirke hele familien

Varsling! Vanskelige tider for alle.

At gennemgå en stor forandring kan sommetider være en stressende affære for både dit barn og resten af familien. Konsekvensen kan være at i oplever de omklamrende perioder som særligt belastende og stressende.

 • Du lider måske af mangel på søvn, fordi barnet forhindrer dig i at sove. Dit barn er forvirret og græder.
 • Konstant gråd får dig til at føle dig usikker og ofte ængstelig. Spændingerne forstærkes, og du kan ikke Iængere overskue situationen.
 • Barnet mærker den ekstra spænding, og bliver mere omklamrende og græder endnu mere end før.

Hvis presset bliver for voldsomt, så husk, at det er normalt at have det sådan. Prøv at give dig tid til at slappe af. Dit barn vil have lige så godt af det som dig.

 • Brug fysisk kontakt og opmærksomhed for at trøste dit barn. Det vil gøre det lettere for barnet at klare alle forandringerne i sit eget tempo, og det vil også styrke dets selvværd, for barnet ved at der er nogen til at tage sig af det, når det har brug for det.
 • Som barnets omsorgsgiver har du også behov for støtte fra familien og vennerne, ikke for kritik. Mens kritik kun underminerer din allerede noget flossede selvtillid, vil støtte gøre dig i stand til bedre at klare de vanskelige perioder. Men ikke alle forstår hvad Tigerspring er, og vil sikkert heller ikke forstå at familien er presset. Vær blot glad for at det gør du!

Vi vil gerne hjælpe dig igennem din babys Tigerspring! Hvis du taster din babys terminsdato i vores “Tigerspringalarm“, modtager du viden om din babys 10 spring, lige umiddelbart inden springene sætter ind.

Helt gratis!

0
  0
  Din kurv
  Your cart is emptyReturn to Shop