Din babys tigerspring

Vi beskriver kort de ti vigtigste spring din baby gennemgår i sine første 20 levemåneder. Husk at springene er neurologiske spring i udviklingen. De betyder at dørene åbnes til nye færdigheder.

Men for babyen er det overvældende følelser, og derfor vil de resultere i nogle besværlige adfærdsmønstre i korte eller længere perioder.

Nedenfor forklarer Marco Plas Tigerspringene, og hvordan de føles for din baby, i et TEDx foredrag.

 

1. spring
Sansningernes Verden

Begynder:
Ca. uge 4½

Beskrivelse:

Nye fornemmelser vil bombardere din baby indefra og udefra, og skabe forvirring i det lille sind. Nogle ting vil have at gøre med udviklingen af de indre organer, andre er et resultat af din babys øgede opmærksomhed og mere udviklede og følsomme sanser.

Din baby kan nu fokusere på ting mere klart, og kan se længere end den nyfødtes 20-30 centimeter.

Dette spring kan være en særlig udfordring for din baby, for det er første gang det sker. Din baby får brug for dig nu, for de nye følelser kan skabe utryghed.

Se efter følgende tegn:

 • Græder uden vanlig grund, for eksempel en våd ble, sult eller træthed.
 • Er kun stille når han er sammen med dig.
 • Behøver mere fysisk kontakt med dig, også i sovesituationer.
 • Vil ammes oftere. Hvilket er godt, og anbefales af WHO.

2. spring
En verden af mønstre

Begynder:
Ca. uge 7½

Beskrivelse:

Simple mønstre vil begynde at blive genkendt af dit barn, både i verden omkring det, og i dets egen krop.

Verden er ikke længere blot én stor sammenhængende masse, men består mere og mere af enkeltdele, og mønstre der gentager sig.

For eksempel er det nu din baby "opdager" sine hænder og fødder, og kan bruge lang tid på i undren at studere dem.

 

Se efter følgende tegn:

 • Din baby vil oftere underholdes.
 • Har sværere ved at føle sig tryg ved andre mennesker, især nogen han ikke er kendt med.
 • Vil ammes hele dagen, uden at spise ret meget.
 • Kræver fysisk kontakt.
 • Græder og pylrer mere.

3. spring
En verden af glidende overgange

Begynder:
Ca. uge 11½

Beskrivelse:

Dette spring betyder at din baby kan opfatte verden på en endnu mere nuanceret måde. Glidende overgange refererer både til barnets bevægelser og forståelse af sin omverden. Det er et spring i dets udvikling som kan virke overvældende for barnet.

Se efter følgende tegn:

 • Græder oftere, længere og højere.
 • Vil gerne spise hele tiden.
 • Ønsker mere fysisk kontakt.
 • Er tilbagetrukket
 • Sutter oftere på tommelfinger.
 • Bevæger sig mindre.

4. spring
En Verden af Begivenheder

Begynder:
Mellem uge 14 og 17

Beskrivelse:

"Begivenheder" hentyder ikke til særlige højtider, men at barnet nu så småt forstår begrebet hændelsesforløb.

Det forstår at nogle begivenheder afføder andre begivenheder. Og din baby vil begynde at forstå at det selv kan forårsage begivenheder. Du vil se det forsøge at tage om ting og undersøge dem. Dette er den spæde start på at din baby "eksperimenterer" med alting.

Se efter følgende tegn:

 • Udtalt opmærksomheds-krævende.
 • Meget humørsvingende.
 • Søger fysisk kontakt når hun får mad.
 • Virker fraværende til tider.

5. spring
En Verden af Sammenhænge

Begynder:
Ca. uge 22½

Beskrivelse:

Én af de mest afgørende opdagelser din baby vil gøre under dette spring, er afstanden mellem to genstande.

Det er en rystende oplevelse. For med denne erkendelse følger en forståelse af at dets mor kan fjerne sig fra det. En baby er "instinktivt" klar over dets egen ubehjælpsomhed. At dets mor går ind i et andet rum, kunne ligeså godt betyde at moren er væk for evigt. Du vil derfor opleve at din baby græder ved blot den mindste adskillelse fra sin omsorgsgiver.

Din baby vil også være meget optaget af genstandes placering i forhold til hinanden: Indeni, ovenpå, under, ved siden af. Ting bliver i ét væk smidt ud af kravlegården eller ned fra babystolen, blot for at blive nøje studeret af din baby.

Det vil også opdage sin egen placering i rummet, og vil elske at kravle op på, ind i, ud af, og under alt muligt!

Se efter følgende tegn:

 • Græder oftere eller i længere tid.
 • Meget følsom overfor adskillelse fra sin omsorgsgiver.
 • Kræver opmærksomhed.
 • Sover mindre og mere uroligt.
 • Spiser mindre.
 • Har humørsvingninger.
 • Er svær at gøre tilpas.

6. spring
En Verden af Kategorier

Begynder:
Mellem uge 33½ og 37½

Beskrivelse:

I dette spring begynder barnet at forstå at det kan klassificere sin verden i forskellige grupper. Det begynder at gå op for barnet at visse ting ligner hinanden meget, at de ser ens ud eller laver de samme lyde, eller at de smager, lugter eller føles på samme måde.

Barnet opdagede kort sagt at forskellige ting kan have ens egenskaber. For eksempel kan barnet nu forstå betydningen af ordet “hest”. Det kan lære at alle heste hører hjemme i denne kategori, hvad enten de er brune, hvide eller brogede; hvad enten hesten er ude på marken, i stalden, på et fotografi, på en tegning i en billedbog; hvad enten det er en legetøjshest eller en rigtig levende hest. Det er stadig en “hest”.

Så snart et barn opnår evnen til at kunne forstå kategorier, begynder det at eksperimentere med dem. Det begynder at studere mennesker, dyr og genstande på en særlig måde. Det observerer, sammenligner og arrangerer dem i overensstemmelse med lighederne og anbringer dem så i specifikke kategorier.

Når et barn begynder at tale, opdager man at det allerede har fundet ud af mange af de kategorier vi bruger, og sommetider har det selv givet dem navne. De navne refererer ofte direkte til de træk ved genstanden, det finder mest karakteristiske. Det kan være lyde: Vov-vov, pruu, øf-øf.

Et barn begynder hurtigt at organisere sin verden i kategorier på tværs af egenskaber: én Vov-vov kan godt være stor, mens en anden er lille. Én kan være sort, en anden hvid.

For voksne er kategorier noget helt selvfølgeligt. Vores tænkning og vores sprog er helt afhængig af at vi kan benytte kategorier. Men for barnet er det altså noget helt nyt at det kan ordne det som dets sanser opfatter, i grupper. Det betyder at det fra nu af vil kunne “fortælle” noget som vi forstår.

Se efter følgende tegn:

 • Din baby er jaloux. Du får en øjeblikkelig reaktion hvis du leger med andre børn.
 • Mareridt.
 • En mere babyagtig adfærd. Dette er en måde at få opmærksomhed på, men også en måde at søge tilbage mod det trygge og velkendte.

7. spring
En Verden af Rækkefølger

Begynder:
Mellem uge 41½ og 46½

Beskrivelse:

Før dette spring har en baby brugt meget tid på at skille ting ad: mase dem, hamre med dem, smide med dem. Altsammen som en del af sin udforskning af genstandes egenskaber, og kategorisering af alt omkring sig.

Omkring uge 46 vil du opdage at din baby har fået en ny færdighed: Hun begynder at sætte ting sammen.

Det er i denne periode at din baby indser at for at nå et mål, er det nødt til at foretage bestemte handlinger, som skal gøres i den rigtige rækkefølge.

Det er også nu at din baby begynder at forstå sammenhængen mellem formen på en klods og formen på et hul, og med lidt øvelse, placere klodsen rigtigt.

Tidligst i uge 46 vil en baby være i stand til at trække i en snor for at få fat i en genstand den ønsker.

Se efter følgende tegn:

 • Din baby bliver vred når du sætter hende fra dig.
 • Hun søger hen til dig eller sin far, som for at "tanke op", og kan så lege videre selv efter nogle minutter.
 • Kan overspille sine følelser, som for eksempel at græde eller være sød, for at få din opmærksomhed.
 • Sidder og dagdrømmer.
 • Sutter mere på tommelfingeren.
 • Græder oftere, og er mere irritabel.
 • Er humørsvingende.
 • Snakker mindre.
 • Klynker mere, uden decideret at græde.

8. spring
En Verden af Programmer

Begynder:
Mellem uge 50½ og 54½

Beskrivelse:

I det forrige spring lærte en baby om "rækkefølger".

Et ”program” er en grad mere kompliceret end en rækkefølge, fordi det gør det muligt at nå et bestemt resultat på mange forskellige måder. Når dit barn forstår "programmer", kan forstå hvad det vil sige at vaske tøj eller vaske op, dække bord, spise frokost, rydde op, blive klædt på, og hundreder af andre ting, som udgør den daglige tilværelse.

Det mest karakteristiske ved et program er at det har et mål, men at de skridt der skal tages for at nå målet, er fleksible. Man behøver ikke nødvendigvis at støve en genstand af på samme måde hver gang — man kan støve bordbenene af først og derpå bordpladen eller omvendt. Man kan støve stolen af først og derpå bordet eller vice versa. Man kan vælge den rækkefølge, man føler er den bedste på det tidspunkt.
Hvordan man end vælger at gøre det, så er det program man arbejder efter, stadig “rengøring”. Sådan kan et program forstås som et netværk af mulige rækkefølger man kan udføre på en lang række forskellige måder, for at opnå ét mål.

Se efter følgende tegn:

 • Omsorgsgiveren skal være i synvidde.
 • Får spontane raserianfald. Barnet er snedigt og ved godt hvad det må og ikke mål.
 • Krammer oftere sine tøjdyr.
 • Vil underholdes oftere.
 • Græder mere, er irritabel, sensibel, og humørsyg.

9. spring
En Verden af Principper

Begynder:
Mellem uge 59½ og 64½

Beskrivelse:

Nu vil et barn afvikle alle mulige "programmer" på en langt mere fleksibel, naturlig og gennemskuelig måde end tidligere. Pludselig forstår man hvad barnet er i gang med, og hvad det ønsker at opnå. Barnets handlinger "giver mening".

Den lille er ikke længere "låst fast" i et program, men kan selv "skabe" det eller forandre det, ja endda vurdere om det er godt eller dårligt.

I princippernes verden begynder dit lille barn at tænke frem i tiden, at tænke efter, at overveje konsekvenserne af sine handlinger, at lægge planer og veje fordele og ulemper op mod hinanden. Det begynder intuitivt at bruge strategier: "Skal jeg bede far eller mormor om at give mig det slik?", "Hvordan kan jeg bedst bære mig ad med at drysse rundt uden at nogen lægger mærke til mig?" "Jeg vil gerne grave i potteplanten. Hvordan gør jeg det uden at mor ser mig?"

Se efter følgende tegn:

 • Vender tilbage til at klæbe sig til mor, og kun mor. Følger hende konstant.
 • Er jaloux, især hvis mor viser andre børn opmærksomhed.
 • Glad det ene øjeblik, græder det næste.
 • Er drillesyg.
 • Hvis barnet ammes, vil det spise oftere blot for at mærke tryghed.

10. spring
En Verden af Systemer

Begynder:
Mellem uge 70½ og 76½

Beskrivelse:

Når dit barn træder ind i systemernes verden, kan det nu se videre end "principper”. Det anvender ikke længere principperne på en rigid måde, men kan afpasse dem efter skiftende omstændigheder. For eksempel kan det nu vælge om det vil anvende et moralsk princip, eller ej. Hos et barn på denne alder vil du kunne iagttage den første spire til dannelsen af en samvittighed, ved at det anvender dets system af normer og værdier.

For første gang i sit liv kan dit barn sætte sig i en andens sted, fordi det nu er bevidst om at det selv er en særskilt person, og at en anden også er en særskilt person. For første gang går det op for barnet, at en anden person ikke behøver at foretrække det samme som det selv. Det var noget det på et tidligere alderstrin ikke skænkede en tanke. Man siger at barnet er blevet mindre egocentrisk. Nu kan barnet faktisk trøste nogen, for eksempel et andet barn.

Se efter følgende tegn:

 • Græder oftere, er irritabel.
 • Glad det ene øjeblik, græder det næste.
 • Vil underholdes.
 • Klynger sig til primære omsorgsgiver, og græder når de adskilles.
 • Får raserianfald.
 • Er jaloux.
 • Er sky overfor fremmede.
 • Sover dårligt, og har mareridt.
 • Mister appetitten.
 • Sidder nogle gange stille og dagdrømmer.
www.vidunderligeuger.dk ejes af forlaget Profic, CVR 17414097 - www.profic.dk - email profic@mail.dk - Telefon: 61853606 - Adresse: Gl. Stationsvej 1a, 8400 Ebeltoft - Læs vores Handelsbetingelser